4-79 نوع فن گریز از مرکز

معرفی محصول: 4-79 نوع گریز از مرکز فن/یک می تواند به عنوان یک محیط داخلی در کارخانه ها و ساختمان های بزرگ استفاده می شود. حمل آن هوا یا گازهای دیگر است که باید بی ضرر به بدن انسان است و بدون خوردگی مواد فولاد است. گاز با غلظت باید اجتناب شود و...

جزئیات محصول

معرفی محصول:

4-79 نوع گریز از مرکز فن/یک می تواند به عنوان یک محیط داخلی در کارخانه ها و ساختمان های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. حمل آن هوا یا گازهای دیگر است که باید بی ضرر به بدن انسان است و بدون خوردگی مواد فولاد است. گاز با غلظت باید اجتناب شود و نرخ دانه می باید کمتر از 150 mg/m³. دمای گاز باید به کمتر از 80℃.


Hot Tags: فن گریز از مرکز، طراحی فن گریز از مرکز
پرس و جو

You Might Also Like