تجمع ضد ماشین

شرح چهار متحد پیچ، تخلیه خروجی متناسب با درجه پیچ متحد است که متشکل از حداقل دو علم، موازی محور پیچ و پیچ پره اطراف شفت، لینک متحد پیچ دستگاه های رانندگی. هنگامی که مواد outflows از بن، شروع متحد پیچ به طور مستقیم و مارپیچ...

جزئیات محصول

شرح

چهار - متحد پیچ، تخلیه خروجی متناسب با درجه پیچ متحد است که متشکل از حداقل دو علم، موازی محور پیچ و پیچ پره اطراف شفت، لینک متحد پیچ دستگاه های رانندگی. هنگامی که مواد از زباله outflows متحد پیچ به شروع به طور مستقیم، مارپیچ دست و پا زدن خود می چرخد و مواد، رانش مواد از بن، پل زدن اجتناب و سپس منتقل به خروجی زباله را از طریق پیچ متحد برای اطمینان از الزامات تولید مواد را هم بزنید. این خدمه به شکستن مواد پل زدن به سرعت و فوقالعاده افزایش بهره وری انتقال و سرعت خروج مواد.

پرس و جو