شفت دنده

ویژگی های محصول: دنده ثابت محور: محور اول این است که دریافت و انتقال قدرت موتور یعنی شفت ورودی. شفت میانه برای ترانزیت برق در محور اول و سپس انتقال به شفت دوم است. شفت دوم است به انتقال قدرت به مکانیزم دیفرانسیل به درایو محور،...

جزئیات محصول

ویژگی های محصول:

شفت دنده ثابت: محور اول این است که دریافت و انتقال قدرت موتور یعنی شفت ورودی. شفت میانه برای ترانزیت برق در محور اول و سپس انتقال به شفت دوم است. محور دوم این است که انتقال قدرت به مکانیزم دیفرانسیل به درایو محور، یعنی شفت خروجی.


اساسا، شفت دنده theaxleof دنده ارائه چرخش است که اجازه می دهد تا یک دنده نماید و دیگری تبدیل است. این فرآیند اغلب در کاهش دنده و ضروری است برای transferringhorsepowerfrom موتور برای مکانیزم درایو شناخته شده است.

Hot Tags: شفت دنده
پرس و جو

You Might Also Like