صفحه اصلی > خدمات و پشتیبانی > پشتیبانی فنی

FDSP طیف گسترده ای از ماشین آلات و خدمات مهندسی را در زمینه تغذیه حیوانات ، انرژی توده زیستی ، ذخیره سیلو و کود ارائه می دهد. برای هر یک از مشاغل ما ، پشتیبانی ، رضایت و بازخورد مشتری را یک عنصر اساسی در تلاش کلی بازاریابی خود می دانیم. لطفاً برای به دست آوردن پشتیبانی ، اطلاعات تماس ، بارگیری ها و سایر اطلاعات مورد نیاز ، پیوندهای مناسب زیر را دنبال کنید.

ماشین آلات خوراک

ماشین آلات زیستی توده

تجهیزات ذخیره سازی سیلو

ماشین آلات کود